Hỏi & Đáp

Cải tiến, nâng cấp hệ thống vận hành nhân sự, ổn định người, tăng hiệu suất.

Cải tiến, củng cố, phát triển: Tuyển dụng – Đào tạo phát triển – Tối ưu năng lực – Duy trì & giữ chân nhân sự – Xử lý quan hệ lao động.

Đội ngũ chất lượng, hệ thống ổn định => tập trung kinh doanh, làm việc khác tạo doanh thu, lợi nhuận.

Thay đổi kịp thời, chi phí hợp lý, đạt chỉ số KPIs thống nhất.

Công ty Dược phẩm Lotus.
Eheart đã giúp Lotus tái cơ cấu lại đội ngũ nhân sự. Xây dựng cho Lotus được các yếu tố nền tảng để làm căn cứ triển khai tiếp hoạt động cải tổ công ty. Bên cạnh đó hỗ trợ team HR của Lotus và SCCON thực hiện được từng đầu công việc của hoạt động nhân sự.

  • Phát triển nóng cần ổn định bộ máy.
  • Phát triển 1 thời gian không có nhân sự chuyên nghiệp nghiệp.
  • Quy mô vừa đủ thích nghi với thay đổi.
  • Cần tác dụng ngay, luôn với tất cả sản phẩm/dịch vụ.
  • Cần phương pháp hữu hiệu ổn định, giữ người.
  • Cần đòi hỏi công nghệ trong thực thi, triển khai.
  • CEO trải nghiệm trực tiếp trong quá trình đồng hành Coaching & Consulting.
  • Đội ngũ khách hàng (HR Team, BP liên quan) tương tác, phối, kết hợp trong quá trình thực hiện dự án.
  • Nhận chuyển giao tài liệu kết thúc dự án từng gói dịch vụ.

Sau khi kết thúc dự án và ký nghiệm thu từng giai đoạn.

Nếu có nỗi đau cụ thể, nên cân nhắc sử dụng chuyên đề. Nếu muốn vừa củng cố đội ngũ nhân sự vừa đạt mục tiêu công việc “Dịch vụ Nhân Sự”.